ИЗДАТЕЛ 2000

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАД, КОНСИГНАЦИЯ И ПРОДАЖБИ НА
книги и списания

Програмата Издател 2000 е най-съвършеното средство за управление и контрол на издателския процес и търговската реализация на продукцията. Тя отчита, изчислява и преизчислява всички видове приходи и разходи, авторски възнаграждения, продажби, консигнация и складова наличност.
Програмата дава моментална представя за цялостното състояние на склада, консигнацията и продажбите на дадено издателство, разпространителска фирма или книжарница. Тя прави всички видове справки в непрекъснато актуализираща се база от данни. Показва:

Програмата автоматично калкулира печалбата от дадено издание към момента на справката и автоматично преизчислява авторските възнаграждения на авторите, когато са на процент от продажбите.

Програмата дава пълен мониторинг на всяко издание и всеки разпространител. Показва кой какво е взел, какво е отчел и какво дължи към момента в пари и в бройки. Така се постига пълна отчетност и контрол и намаляване на загубите от нелоялни разпространители.

Програмата автоматизира цялостния процес на реализация на готовата продукция, постигайки голяма бързина и висока ефективност. Спестява многократното въвеждане на данни, писането на протоколи, фактури и стокови разписки и ръчно пресмятане на всяка поръчка. Дава пълен отчет за движението на продукцията за всеки ден. Показва разпределението на изданията на консигнация между отделните разпространители. Следи състоянието на склада и алармира при намаляване на складовата наличност на дадено издание под 50 бройки.

Програмата притежава съвременен интуитивен интерфейс. Той е лесен за използване, защото следва логиката на всички операции и причинно-следствените връзки при въвеждането на данните. Всички действия се извършват с бутони и стандартни менюта на български език. Всяка операция е съпроводена с обяснителен текст, който излиза на статус бара.


ИЗДАТЕЛ 2000 се предлага в три варианта за:
  • издатели на книги
  • издатели на вестници и списания
  • разпространители, книжарници и складове

Цена: 350 лв за пълната версия, включваща:
* инсталация на място (във вашия офис)
* обучение на един човек за работа с програмата
* поддръжка в течение на една година

Интерфейсът на софтуера е на български език. Има подробна документация - инструкция за работа.

Минимални системни изисквания:
Компютър 486 с 16 MB RAM или по-добър. Windows 3.1 или по-нов.
Коректна кирилизация.
ИЗДАТЕЛ 2000 - БЪРЗИНА, ОПЕРАТИВНОСТ И КОНТРОЛ

Разполагаме с визуално демо на програма - изгледи от всички модули.
Демото е в html формат и се разглежда с браузър (Internet Explorer).
Моеже да го изтеглите от тук за ofline работа
или да го разгледата в момента тук ВИЗУАЛНО ДЕМО

 София, Тел. 87 00 385, 87 20 266, 088 98 11 893
E-mail: megavision@abv.bg
http://www.zumsoft.com

БУТОН ЗА ПОРЪЧКИ