ОРИГИНАЛНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ

СТУДИО МЕГАВИЖЪН изработва всякакъв софтуер по поръчка на клиента в областта на:
обработката на бази данни, калкулация и управление на производствени процеси, фирмено управление по стандартите на ISO, мултимедия, реклама, интернет и др. Освен поръчкови праграми предлагаме и готови продукти:

ТЪРГОВЕЦ 2000       ВИЗУАЛНО ДЕМО ofline
Професионален софтуер за управление на магазини, складове и търговски борси.
Потдържа склад, консигнация, продажби, разсрочени плащания, каса, приходи и разходи по пера и подпера, служебни аванси, електронно фактуриране. Сортира стоките по група и подгрупа, марка/модел, доставчик и др. Потдържа гратисни бойки - рекламни, брак, липси и излишък. Прави множество комбинирани селективни справки (с до 14 критерия!). Потдържа електронни картотеки на служители, клиенти и доставчици. Показва всички задължения към доставчици и от клиенти. Засича неизрядни партньори. Контролира сроковете по разсрочените плащания. Потдържа променливи цени, отстъпки с процент и различни ценоразписи за дилърски групи. Работи в мрежа под всички видове Windows (3.11, 95, 98, 2000, XP) и потдържа четец на баркод.
Програмата е предназначена за малки, средни и големи търговски обекти, складове, магазини, борси, вносители и дистрибутори на едро и дребно, производители на собствена продукция и др.

ГУТЕНБЕРГ 2000      ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА ВИЗУАЛНО ДЕМО
Софтуер за калкулация и управление на полиграфски процеси. Изчислява полиграфските разходи за отпечатване на всички видове издания - книги, каталози, брошури, листовки, вестници, списания, плакати календари и др.
Програмата е предназначена за печатници, издателства, рекламни агенции и др.

ИЗДАТЕЛ 2000         ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА ВИЗУАЛНО ДЕМО ofline
Софтуер за управление на склад, консигнация и продажби на печатни издания. Автоматизира всички операции, издава фактури и стокови разписки, засича неизрядните партньори. Осигурява пълна оперативност, отчетност и контрол на целия път на изданието от печатницата до клиента.
Предлага се в три варианта - за издатели на книги, списания и разпространители.

ФАКТУРИ 2000       ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА ВИЗУАЛНО ДЕМО
Програма за електронно фактуриране ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА ДДС. Различни версии с бази данни клиенти, бази данни стоки и услуги, касова книга, банков модул и др. Много богата на справки - за периоди, по клиенти, закъсняли плащания и т.н.
Подходяща за еднолични търговци, ателиета за услуги, сервизи, кантори, заведения, търговски обекти, малки и големи предприятия, фабрики и заводи.

КАТАЛОГ 2000
Електронна картотека с органайзер - база данни за хора и фирми - имена, адреси, телефони, професии, браншове, категории и т.н. Позволява търсене по множество задедени критерии. Прави различни справки и разпечатки. Поставяне на задачи със срокове и следене за изпълнението им. Калкулатор за офериране. Разработка и продажба на типови и поръчкови продукти. Автоматично изготвяне на оферти, персонални и типови писма (за групи от селектирани получатели) и следене за тяхното изпращане.
Програмата е изключително удобна за организиране и управление на различни видове дейности. Подходяща за фирми, институции, лекари и за лично ползване.

ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР 2000
Програма за управление на проекти - сформиране на екипи, разпределение на задачите, калкулиране стойността на проектите, изготвяне на оферти и договори с клиенти, издаване на фуктури, следене на всички приходи и разходи (каса и банка), следене на движението на служебни пари в персонала.
Подходяща за рекламни агенции, филмови студиа, продуценти, предприемачи, проектантски и строителни организации и всякакви други фирми с разнороден вид дейности.

ФАБРИКА 2000
Софтуер за калкулация и управление на производствени процеси. Изчислява разходите за различни изделия и производство. Автоматично изготвя оферти, договори, технологични карти и цятата съпътстваща документация по стандартите на ISO. Издава фактури и следи паричното движение по каси и банки. Поддържа складова база за елементи и материали. Следи изпълнението на всички задачи по цехове, производствени фази, работници и служители.
Подходящ за фабрики, заводи и предприятия със собствено производство и търговска дейност.

КАСА 2000
Програма за водене на една или няколко вътрешни каси. Богат набор от аналитични справки по периоди, пера, подпера и задачи. Контрол на движението на служебни пари в персонала. Електроно фактуриране. Бази данни за клиенти и персонал. Може да се свързва с други програми и да работи като тяхно допълнение.
Подходяща за всякакъв вид дейност, свързан с плащания и движение на пари.

МАГАЗИН 2000
Софтуер за управление на доставки, продажби, склад и каса на търговски обекти за продажба на дребно. Електронно фактуриране. Четец на баркод. Множество селективни справки по зададени криерии от потребителя.
Подходящ за малки и големи магазини, фирмени щандове, павилиони, сергии и др.

ИМОТИ 2000
Софтуер за търговия с недвижими имоти и отдаване под наем. Бази данни: клиенти (продавачи и купувачи), имоти по квартали и категории, поръчки, сделки, договори. Селективни справки по множество критерии. Телефонен и адресен указател. Модул за водене на делова кореспонденция и офериране. Органайзер с текущи задачи. Възможност за потдържане на сайт в интернет.
Подходящ за дилъри и аненции за недвижими имоти.

ДИЛЪР 2000
Софтуер за маркетинг - набиране на клиенти. База данни с потенциали и реални клиенти. Справки, анализи, графики. Търсене по множество задедени критерии. Органайзер с текущи задачи.
Подходящ за дилъри, посредници, рекламни агенти, маркетингови и търговски отдели.

ХАРТИЯ 2000
Софтуер за управление на склад, консигнация и продажби на хартия. Автоматизира всички операции. Обработва разходите по доставките и преизчислява актуалните цени на дребно. Прави всички необходими справки и засича неизрядните партньори. Издава фактури и стокови разписки.
Предназначен за търговци на едро - вносители на хартия и стопани на складове.

КЛИНИКА 2000
Електронна картотека на пациенти - диагнози, изследвания, епикризи и т.н. Позволява търсене по множество задедени критерии, прави различни справки и разпечатки. Правим допълнителни доработки на програмата според конкретните изисквания на потребителя.
Подходяща за големи и малки здравни заведения и лични лекари.

ПЛАНИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА
Софтуер за оптимизиране на печалбата от различни видове дейности. Определя оптималното съотношение между тираж (количество на производството) и продажна цена.
Подходящ за издатели на книги, вестници и списания и производители на всякакви серийни изделия.

МИНИ БЮДЖЕТ
Софтуер за калкулиране на приходи, разходи и печалба от различни видове дейности.
Подходящ както за малкия бизнес, така и за сметки на семейния бюджет.

Всички програми на Мегавижън са с осигурена поддръжка в течение на една година (минимум), инсталация на място в офиса на клиента, обучение на персонала, периодична актуализация на версиите. Интерфейсът, хелповете и документацията са на български език. Всички продукти разполагат с мрежови версии. Системните изисквания към хардуера и операционната система са минимални. Програмите заемат много малко място.

Правим преработки и допълнения на базовите версии на нашите програми по желание на клиента. Целта ни е не потребителят да съобразява работата си спрямо възможностите на софтуера, а програмата да се адаптира към неговите нужди!


НОВО!
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (   ОНЛАЙН КАЛКУЛАЦИЯ НА ПЕЧАТНА ПРОДУКЦИЯ  ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
изпробвайте онлайн
 София, Тел. 87 00 385, 87 20 266, 088 98 11 893
E-mail: megavision@abv.bg

http://www.zumsoft.com

БУТОН ЗА ПОРЪЧКИ