Добрият сайт трябва да отговаря на следните четири условия:

  • Стилен графичен дизайн
  • Добре поднесено съдържание
  • Бързо зареждане - разумен компромис с обема на илюстациите
  • Лесна ориентация и навигация на посетителите

      Студио МЕГАВИЖЪН предлага пълна гама от уеб услуги:


ЦЕНОРАЗПИС ЗА УЕБ ДИЗАЙН
ИЗРАБОТКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ
ВИД
СЛОЖНОСТ

МАЛКА

СРЕДНА

ГОЛЯМА

Главна страница (фрем)

30 лв

100 лв

300 лв

Всяка следваща свързана страница

10 лв

30 лв

100 лв

ОТДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
ВИД
СЛОЖНОСТ

МАЛКА

СРЕДНА

ГОЛЯМА

Лого

Таблица

50 лв

150 лв

Таблица

5 лв

20 лв

50 лв

Бутон

3 лв

10 лв

20 лв

Банер

20 лв

50 лв

100 лв

Графика

10 лв

20 лв

50 лв

Анимирана графика

15 лв

30 лв

60 лв

Графично меню

30 лв

50 лв

150 лв

Електронна форма (формуляр)

20 лв

50 лв

100 лв

Диалогови кутии, свързани е E-mail

10 лв

30 лв

50 лв

Художествена компютърна графика

100 лв

300 лв

600 лв

Компютърна анимация (до една секунда)

100 лв

200 лв

300 лв

Оригинална музика

50 лв

100 лв

200 лв


ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Сканиране на снимка (диапозитив, графика)

2-5 лв

Сваляне на стоп кадър от видео

2-5 лв

Прехвърляне на видеоматериал в компютър (до 1 минута)

10 лв

Конвертиране на звуков файл за WEB (до 1 минута)

5 лв

Техническа обработка на снимки и графики

1-5 лв

Тифец (прозрачен GIF)

2-5 лв

Техническа обработка на видеоматериал в компютър (до 1 минута)

50-100 лв

Движещ се текст (до 20 знака)

10 лв

Регистриране в справочен сайт (търсачка)

5 лв

Включване на връзка към сайт или страница (създаване на линк)

1 лв

Брояч на посетители - стандартен

20 лв

Брояч на посетители - поръчка

50 лв

Копиране на сайт върху CD ROM носител

5 лв

Вграждане на живо видео в сайта

по договаряне

Скриптове, аплети и др. подобни

по договаряне

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ПОДДРЪЖКАТА НА СТРАНИЦИ

Добавяне на текст (до 10 KB)

5 лв

Добавяне на музика

5 лв

Добавяне на графично изображение

5 лв

Добавяне на стандартен фон

2 лв

Добавяне на специален фон

5-10 лв

Самоактуализиращи се сайтове

по договаряне


ИЗГОТВЯНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
И РЕАЛИЗИРАНЕ НА НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Концепцията за изготвянето на интернет страница е част от маркетинговата стратегия на ползвателя. Тя трябва да отговаря на неговите нужди от публикуване на информация и реклама в интернет. Съдържанието на дадена уеб страница трябва да бъде поднесено по подходящ рекламен или публицистичен начин. За да има нужният ефект на въздайствие върху интернет аудиторията, текстовата информация трябва да притежава качествата на професионалните публикации в пресата - литературен стил, правопис, език и т.н. За това е желателно съдържанието на уеб страниците да бъде изготвяно и редактирано от професионални журналисти или специалисти по рекламата. По принцип смисълът и чарът на интернет е във възможността на всеки да публикува материали тип “сам издат”. Но както при всяка друга медиа и тук най-добре печелят професионалистите.
Интернет е нова медиа и в този бранш вече се обособяват специалисти и консултанти, които могат да ориентират ползвателите как да извлекат най-голяма полза от световната мрежа. Без помощта на тези специалисти вашето интернет послание може да остане самотна лодка, плуваща в огромното море от информация. Но с подходящата консултантска, редакторска и дизайнерска намеса то може да се превърне в информационен айсберг, привличайки вниманието на огромна аудитория.

ЦЕНИ ЗА КОНСУЛТАНСТКА И РЕДАКТОРСКА РАБОТА:

Устна консултация: 5 - 10 лв на час
Ориентиране на клиента в структурите, принципите и възможностите на интернет.
Писмена консултация: 50 - 250 лв
Задълбочен анализ на даден проблем с необходимите проучвания в съответните области.
Изготвяне на стратегия за действие в интернет: 100 - 350 лв
Внимателно запознаване с нуждите и желанията на клиента и изготвяне на препоръки за тяхното оптимално удовлетворяване чрез възможностите на интернет.
Изготвяне на концепция за уеб страница: 50 - 150 лв
Внимателно запознаване с нуждите и желанията на клиента и изготвянето на принципен проект за уеб страница.
Изготвяне и редактиране на съдържанието на уеб страница: 10 - 50 лв
Написване на съдаржанието на страницата по указания на клиента или по предоставени от него писмени матиали. Редактиране и оформяне на проекти за съдържание, предоставени от клиента.

 

Стефан Димитров
София, Студио МЕГАВИЖЪН, Тел. 87 00 385, 87 20 266, 088 98 11 893
E-mail: megavision@abv.bg
http://www.zumsoft.com

БУТОН ЗА ПОРЪЧКИ